Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Allah’a Dayan...

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(*) Süre gel yüzün Allah yoluna Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle kurd kuşlar...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Sesler (6.)

Arkamdan trenler geçiyor koşuşuyor Balıkçılar kayıkçılar akşam yolcuları Deniz kıyısına inen kızlar Öğrenciler yenilen yenilmeyen gençlik...

Sesler (5.)

Geldiler oturdular bana söylediler onu Kimsenin bilmediğini bulutu biçen kılıcı gösterdiler Dilleri en ince şiirden daha ince çince Anlattıkları...

Sesler (4.)

Bir turist deniz kıyısında otel arıyor Otellerde garsonlar boştur bakışıyorlar Lâubali yolculara dönük hepsi Keskin renkli elbiseli kadınlar Bir...

Sesler (3.)

Kilise kırılan çanlar camiler uzayan minare Renkli pencerelerden içeri giren ışık Kurşunu kıran mermeri yaran ışık Mum diken namaz kılan kalabalık...

Sesler (2.)

Karpuz kesilmemiş ölünün yanında Kadınlar çamaşırları açma saltanatında Hiç kullanılmamış suların kenarında Atalar yeni yapılan...

Sesler (1.)

Çocukların ayağını boyayan kadınları Geçtim bir bir durup bakarak yüzlerine Altından saçlarına Bir deniz günle karışık değiştiriyordu...

Küçük Na‘t

Göz seni görmeli ağız seni söylemeli Hafıza seni anmak ödevinde mi Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli Sen eskimoların ısınması...

Meşveret bâ Nefs-i Hîş...

Meşveret bâ nefs-i hîş ender fiâl Her çi gûyed aks-i an bâşed kemâl ...

Meşveret bâ Nefs-i Hod...

Meşveret bâ nefs-i hod ger mîkünî Her çi gûyed kün hılâf-î an denî (*) ...

Şehzadebaşı’nda Gün Doğmadan...

Yerleşecek yer aramak Camiinin avlusunda Soğuk bir taşa oturmak Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda(1) Başı avuçlara almak Kuşların kanatlarını toplamak...

Reklâmlarda Yaşama

Hep çocuk kalacak o Elinde ekmek gülen çocuk Bu çocuğun ilerisi yok Bu çocuk ne iyi ne neşeli Bir işi yapmak için geldi...

Tecellî Şevk-i Dîdârın...

Tecellî şevk-i dîdârın beni mest eyledi hayrân Ene’l-Hak sırrını cânım anınçün kılmadı pinhân ...
Sonraki