Sîretî K’an Ber Vücûdest…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Sîretî k’an ber vücûdest ğalibest
Hem ber an tasvîr haşret vâcibest

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Sende hangi huy galipse/baskınsa o huyun suretinde haşrolman (dirilmen) kaçınılmazdır.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - Kabir azabı insanın huyudur der büyükler. Bu minvalde Efendimiz’in (s.a.s.) hadis-i şerifleri mevcuttur. Örneğim laf taşıyanların maymun suretinde, haram yiyenlerin domuz suretinde haşrolacağını buyurduğu uzun bir hadis-i şerifi vardır. Kaynaklardan bulunup okunabilir.


Destek ol 
Rastgele Getir