Gamgîn Gönüller Şâd Olur…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Gamgîn gönüller şâd olur
Dembesteler âzâd olur
Gümgeşteler irşâd olur
Âsâr-ı zikrullah ileDestek ol 
Rastgele Getir