Biz Bende-i Şâh-ı Manevîyiz

-Tahiru'l-Mevlevi-

Biz bende-i şâh-ı manevîyiz
Fermânber-i hükm-i Mesnevîyiz

Pâk sikkeli hâlisü’l-‘ıyarız
Meskȗk-ı revân-ı Mevlevîyiz

Mâhiyyet-i ruhȗmuz görünmez
Biz hırka-i tende münzevîyiz

Nakkârezen-i cihâd-ı nefsiz
Ecnâd-ı şehinşeh-i kavîyiz

Gör de bizi devrimizde anla
Mebde’ ile meâdı muhtevîyiz

Tennȗre ile livâyı aşkız
Nefh-i ezeliyle mültevîyiz

Âlemlere âstîn-feşânız
Pâ-kȗb-i vesâvis-i gavîyiz

Rahşende semâmızdasemme”(1)
Hak vechine doğru müstevîyiz

Tâhir bu şeref yeter ki bizler
Mensȗb-i tarîk-i Mevlevîyiz

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)

Şiir Notları:
Bende olmak: Birine tabi olmak, bir yere mensup olmak, bir yere bağlı olmak. Tennȗre: Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız iki parçadan ibaret elbise. (1) “Doğu da batı da Allah'ındır, nereye dönerseniz Allah'ın yönü orasıdır. Doğrusu Allah her yeri kaplar ve her şeyi bilir.” (Bakara, 2/115)


Destek ol 
Rastgele Getir